Vrouw poseert in auto

Verlaging aanschafbelasting 2017 tot 2020: 14,7 procent minder bpm

Het kabinet verlaagt de aanschafbelasting vanaf 2017. In vier jaar tijd zal de bpm steeds een beetje verder teruglopen, waardoor het uiteindelijk tot 14,7% voordeliger wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. De overheid heeft aangegeven op termijn helemaal af te willen van deze belasting op de aankoop van nieuwe auto’s. De huidige verlaging van de aanschafbelasting is wat dat betreft een eerste stap, die een verdere daling mogelijk zal maken.

Houd er rekening mee dat de dieseltoeslag helaas is uitgezonderd van deze afbouw. De toeslag wordt dan ook niet meegenomen in de berekening van de lage tarieven. Dat betekent in de praktijk dat dieselauto’s relatief zwaar belast zullen worden, ook bij aanschaf.

Nieuwe berekening voor de bpm

Er vindt een verlaging van de aanschafbelasting tussen 2017 en 2020 plaats. Daarnaast zal de overheid een nieuwe methode gaan hanteren voor de berekening van de bpm. In het vervolg zal er sprake zijn van scherpere grenzen voor de CO2-uitstoot van auto’s die rijden op benzine en op diesel. Het vaste deel van de belasting stijgt van €175 naar €350. Aan de andere kant zal het CO2-component met hetzelfde deel dalen. Dit leidde in 2016 nog tot een vergelijkbaar bedrag aan bpm. Het tarief voor auto’s die weinig CO2 uitstoten zal snel dalen. Dat betekent voordeel voor zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment.

Verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017

De verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017 zorgt ervoor dat het voordeliger wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. Op die manier wil het kabinet zoveel mogelijk mensen stimuleren om hun oude(re) (en vervuilende) auto in te ruilen voor een nieuw model. Dit moet zorgen voor een vernieuwing van het wagenpark, waardoor we de uitstoot van CO2 op landelijk niveau verder omlaag kunnen brengen.

Zal de verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017 ervoor zorgen dat jij eerder bereid bent een nieuw model aan te schaffen?

Geef een reactie