Rode Tesla gekoppeld aan oplaadpunt in Amsterdam

43% Nederlanders is positief over een elektrische auto

De elektrische auto heeft het de laatste jaren in Nederland goed gedaan, al lijkt er nu sprake van een lichte achteruitgang. Dat zou te maken kunnen hebben met het terugdraaien van de subsidies hiervoor. Alleen de nog volledig elektrische auto’s zijn zakelijk fiscaal voordelig beschikbaar, de hybride modellen hebben hun voordeel verloren.

Uit onderzoek blijkt dat 23% van de Nederlanders zeker een elektrische auto te willen kopen, als daarvoor een fiscaal aantrekkelijk beleid gevoerd wordt. Maar liefst 43% van de Nederlanders is positief over de elektrische auto en zou die op termijn mogelijk willen aanschaffen.

Nederlanders die zeker een elektrische auto willen kopen, als er een aantrekkelijk fiscaal beleid gevoerd wordt.

Nederlanders die positief zijn over de elektrische auto en deze op termijn mogelijk willen aanschaffen.

Meer subsidie op elektrische auto’s

Om meer Nederlanders de elektrische auto in te krijgen is het volgens het onderzoek wel van belang om de fiscale voordelen daarvoor opnieuw uit te breiden. We lijken best bereid om elektrisch te gaan rijden, mits ons dat ook een financieel voordeel oplevert ten opzichte van de traditionele brandstoffen. De groep die elektrisch wil rijden om alleen het milieu te ontzien lijkt wat dat betreft niet zo groot. Het is de typische Nederlandse aard die naar boven komt, wanneer het gaat om het gebruik van onze auto.

Geen auto’s op fossiele brandstoffen meer

Opvallend genoeg is 53% van de Nederlanders van mening dat de overheid er meer aan zou moeten doen om de overstap naar elektrische auto’s sneller te maken. Zij zijn het er bijvoorbeeld mee eens dat de overheid nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen vanaf 2025 verbiedt. Dat zou betekenen dat we vanaf dat moment alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s mogen kopen, waardoor het wagenpark snel duurzamer zal worden.

Nederlanders die van mening zijn dat de overheid
er meer aan zou moeten doen om de overstap
naar elektrische auto’s sneller te maken.

Wat vind jij van de elektrische auto?
Moet de overheid er met een verbod op fossiele brandstoffen voor zorgen dat we sneller de overstap zullen maken?